SİMKAL KALİBRASYON MERKEZİ

Kalibrasyon, test ve ölçü aletinin belirli çevre şartlarında, (sıcaklık, nem, titreşim vb) metrolojik özellikleri kesin bilinen referans standardlarla (etalon) karşılaştırılması, gösterdiği değerinin referans standarttan sapmasının tespit edilmesidir.

Ölçme ve Kalibrasyon, endüstriyel faaliyetlerin hayati parametresidir. Karakteristikleri kesin olarak belirlenmiş bir referans sistemine göre yapılacak ölçmeler, üretim metodunun başarıya ulaşmasında önemli rol oynar. Bu nedenle, yüksek doğruluk ve tekrarlanabilir ölçümlere duyulan ihtiyaç, teknolojinin gelişmesi ile daha da artmıştır.

Ölçme ve kontrol ekipmanlarının periyodik kalibrasyonları sayesinde, tüm üretim esnasında yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınmış olur. Yapılan kalibrasyonların, ulusal ve/veya uluslararası teknik referans standardlarına izlenebilirliğinin sağlanması gereklidir.

ISO 9000 Kalite standartlarında, ölçme alet cihazlarının güvence altına alınması, yani kalibrasyon zorunluluğu vardır. ISO 9000 ya da benzeri belgeye sahip olmak isteyen firmaların karşısına, kalibrasyon, bir sorun olarak çıkmakta ve kalibrasyon laboratuvarlarının, cihaz, yetişmiş personel ve uygun klimalı ortam gereksinimi, firmaları, kendi kalibrasyon laboratuvarlarını kurmak yerine, mevcut güvenilir laboratuvarlardan bu hizmetin teminine götürmektedir.

Kalite belgelendirme sistemlerine (EN ISO 9000, ISO/TS 16949, EN ISO 14000, vb.) uygun, Mekanik, Elektrik, Elektronik, Sıcaklık kalibrasyonları ve bu konularda eğitim hizmeti veren SİMKAL Kalibrasyon Merkezi, 1989 yılında, Siemens-Simko Tic. ve San A.Ş.’nin ve kalibrasyon ihtiyacı olan diğer firmaların kalibrasyonlarını yapmak üzere, Siemens-Simko Kalibrasyon Merkezi olarak kurulmuştur. PTB-Almanya’nın onayı bulunan SIEMENS Kalibrasyon ağına 1990 yılında dahil edilmiş ve TÜBITAK UME’nin (Ulusal Metroloji Enstitüsü) akredite ettiği ilk kalibrasyon laboratuvarı olma başarısını 1996 yılında kazanmıştır.

Zaman içerisinde değişen endüstriyel koşullar çerçevesinde, Mart 2001 tarihi itibarıyla, tüm cihazları ve teknik alt yapısını koruyarak, Kalibrasyon Merkezinin ismi SİMKAL Kalibrasyon Merkezi olmak üzere SIEMENS yönetimi tarafından, SİMKAL Kalibrasyon ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredilmiştir.

Türkiye Akreditasyon Kurumu’ nun yapılanmasıyla, 2004 yılından itibaren TÜRKAK akreditasyon belgesine hak kazanan SİMKAL Kalibrasyon Merkezi, kuruluşundan beri saygın kalibrasyon hizmeti ve eğitimi vermeyi, ülkemiz kalite ve kalibrasyon sistemine katkıda bulunmayı bir görev olarak kabul etmiştir.