Kalibrasyon laboratuvarlarımız tarafından verilen kalibrasyon hizmetlerindeki en önemli hedefimiz; ölçülen cihaz, alet ya da ölçme büyüklüklerinde, ulusal ve/veya uluslararası SI birimleri’ne göre izlenebilirlik zincirinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Simkal Kalibrasyon Merkezi hizmet ve yönetim süreçlerinde; gelişen teknolojilerle küresel rekabet ortamında önder konumunu sürdürebilmek için Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulamaktadır. Toplam Kalite Yönetimi, müşteri odaklı olan, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ve çalışanların memnuniyetini, eğitimini ve süreçlere katılımını sağlayan bir yönetim biçimi olarak, Simkal Kalibrasyon Merkezi’nin hedeflerini gerçekleştirmede en verimli yol olarak kabul edilmektedir.

Tüm yönetici ve çalışanlarımızın, TS EN ISO/IEC 17025 standardının tüm gereklerini uygulaması ve benimsemesi, kaliteyi bütün süreçlerimizde yaşamaları ve yaşatmaları en büyük amacımızdır.

Simkal Kalibrasyon Merkezi, pazarın değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan hizmet/fiyat politikaları ile pazardaki liderliğini sürdürmektedir.

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında profesyonellikleri ve uzmanlıklarıyla, hatasız ve yüksek kalitede hizmet vermeye odaklanmış olan tüm çalışanlarımız, takım ruhu içinde kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinde gönül birliği ile gerekli altyapıyı sağlamaktadır.

Simkal Kalibrasyon Merkezi kuruluşundan beri çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde davranarak kazandığı haklı saygınlığı sürdürmeyi, ülkemiz kalite ve kalibrasyon sistemine katkıda bulunmayı bir görev kabul etmiştir.

SİMKAL KALİBRASYON MERKEZİ

Hanife URAL             Derya TURGAY

QUALITY POLICY

Our most important goal in calibration services that are given in our laboratories, is to ensure the chain of traceability to the national and international SI units in all devices, equipment or measurement units.

Simkal Calibration Center applies Total Quality Management principles in its services and management processes in order to sustain its leadership position in the global competition environment. As Total Quality Management is a management style that is customer-focused, aims continuous improvement and  emphasizes satisfaction, training and participation of employees, Simkal Calibration Center has accepted it as the most efficient way to achieve its goals.

Our goal is to ensure that all of the managers and employees apply and assimilate the requirements of TS EN ISO/IEC 17025 standard, make quality live in all of our processes.

Simkal Calibration Center sustains its leadership position in the market with right-sized policies of service-to-price ratio according to the changing and evolving market requirements.

With their professionalism and expertise our employees are focused to give errorless and high quality service in order to ensure the satisfaction of our customers and they make great teamwork to realise the quality goals.

Starting from its foundation, Simkal Calibration Center accepts it as a duty to sustain the respectability that it has gained with its responsible behaviours to the environment and to the society, and to contribute to the development of quality and calibration systems in our country.

SİMKAL CALIBRATION CENTER

Hanife URAL                    Derya TURGAY