• Genel Kalibrasyon Eğitimi

– SI birim sistemi
– Genel Mekanik, Elektrik ve Sıcaklık Ölçmeleri
– Kalibrasyonlarda Kullanılan Terimler
– Kalibrasyon Ortam Şartları
– Ölçme Belirsizliği
– Türkiyede ve Dünyada kalibrasyon alt yapısı
– Dokümantasyon (prosedür ve sertifika hazırlama, etiketleme vb)

  • Uygulamalı Mekanik Kalibrasyon Eğitimi

– Boyut (Mikrometre, Kumpas, Mastar vb.)
– Basınç (Manometre, Vakummetre vb.)
– Tartı (Terazi, Ağırlık vb.)
– Kuvvet (Torkmetre, El Tipi Kuvvet Ölçer vb.)
– Cam malzeme (Büret, Pipet, Hidrometre, vb.)
– Devir (Takometre)
– Ölçme Belirsizliği ve Tolerans Hesapları
– Diğer Kalibrasyonlar

  • Uygulamalı Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi

– AC-DC Akım Gerilim Direnç (Voltmetre, Ampermetre, multimetre vb.)
– AC-DC Güç (Wattmetre, Güç Analizatörü vb.)
– Elektronik Kalibrasyonlar (Osiloskop, Sayıcı, Seviyemetre vb.)
– RF Kalibrasyonlar (Sinyal Generatörleri, sensörler vb.)
– Ölçme Belirsizliği ve Tolerans Hesapları
– Diğer Kalibrasyonlar

  • Uygulamalı Sıcaklık, Nem Kalibrasyon Eğitimi    

– Sıcaklık ölçer (Digital Analog Termometre, Cam Termometre vb.)
– Sıcaklık sensör tipleri
– Elektriksel Sıcaklık Kalibrasyonları
– Etüv, Fırın, Soğuk oda, Buzdolabı vb.
– Nem ölçer
– Ölçme Belirsizliği ve Tolerans Hesapları
– Diğer Kalibrasyonlar

  • Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi Eğitimi (MSA ve VDA5 e göre)

–  Tolerans/Çözünürlük, Tolerans/Belirsizlik İlişkileri

  • Ölçü Cihazları Ara Kontrol Doğrulamaları

–  Örnek Talimat ve Formlar üzerinden

 

Eğitimler için,

Katılımcı Profili: Kalibrasyonu veya kalite çalışmasını yapan teknik personel

Süre: Firma ihtiyaç konularına göre karşılıklı görüşme ile belirlenir

 

Eğiticilerin Özgeçmişleri