Kalibrasyon Hizmet Şartları

 1. Aşağıdaki şartlar, SİMKAL’in Kalibrasyon Hizmeti ile ilgili Sözleşme Şartlarıdır.
 2. SİMKAL’den kalibrasyon hizmeti talep eden özel ve tüzel kişiler (müşteriler) aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır ve şartların sağlanması ile yükümlüdürler.
 3. Kalibrasyon hizmet talebi yazılı olarak yapılmalıdır.
 4. Kalibrasyon talepleri, SİMKAL ‘in laboratuvar olanakları ölçüsünde gerçekleştirilir.
 5. SİMKAL Kalibrasyon Hizmeti, cihazların ayar, bakım, tamir, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini kapsamaz.
 6. SİMKAL’a gönderilmeden önce, cihazlara gerekiyorsa ayar, bakım, tamir, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yapılmalıdır.
 7. Kargo ve nakliye ücretleri müşteriye aittir. SİMKAL’a, kalibrasyona gönderilen cihazlar emniyetli bir şekilde paketlenmelidir. Kargoda gecikme, paketleme ve taşımadan doğacak hasarlardan SİMKAL sorumlu değildir.
 8. Kalibrasyon ücreti KDV hariçtir ve Cihazın gösterdiği değerlerin, (donanım veya yazılımına müdahale edilmeksizin) SİMKAL referans değerleri ile karşılaştırılması ücretidir.
 9. Müşterinin mobil (yerinde) kalibrasyon hizmeti istemesi halinde, firmadan bir operatör, cihazların söküp takılmasında, çalışır hale getirilmesinde sorumlu olacaktır. Aksi halde kalibrasyon sırasında oluşabilecek herhangi bir hasardan, SİMKAL sorumlu değildir. Firma operatörü tarafından hatalı kullanım yada kalibrasyonu yapılan cihazın arızası nedeniyle, SİMKAL’in referans cihazlarına verilen hasar, müşteri firma tarafından karşılanır.
 10. Yerinde (firmada) yapılacak kalibrasyon tarihinde, karşılıklı mutabakat esastır ve verilen ücrete yol ve konaklama giderleri dahildir. Kalibrasyonlarda, SİMKAL tarafından kaynaklanmayan sebeplerle kalibrasyonun azalması, planlanan sürenin uzaması (arıza tamir, bakım, üretim) gibi durumlarda, yapılamayan kalibrasyona ait teklif tutarının %50’si fatura edilir.
 11. Paket Fiyat Uygulaması

11-1. Yazılı olarak, paket liste fiyatları istenmesi durumunda, verilen fiyat paketin içindeki cihazların tamamının kalibrasyonlarının yapılması halinde geçerlidir.

11-2. Paket içinde yer alan cihazların sayısından fazla, ilave aynı tür cihaz olduğunda, paket birim fiyatları uygulanır.

11-3. Paket fiyat uygulamasında, paket içinde yer alan cihazların sayısı azaltıldığında, paket birim fiyatları yeniden verilir.

 1. Müşterinin sözleşmede değişiklik talebi, cihazlarının kalibrasyonları yapılmadan önce olursa kabul edilir. Kalibrasyon hizmeti verilirken değişiklik talebi geldiğinde, yeterli olanak, zaman varsa ve değişiklik uygun ise kabul edilir.
 2. Müşteri, kullanılacak kalibrasyon metodunu belirtmemiş ise, Akreditasyon kapsamında olan kalibrasyonlar, akreditasyonda onaylanan prosedürlere göre veya uluslararası, bölgesel, ulusal teknik kuruluş veya cihazı imal eden firma tarafından yayınlanan dokümanlara uygun olarak yapılır.
 3. Kalibrasyonu istenen cihazın, kullanım kılavuzu, varsa servis kitapçığı gerekiyorsa özel ikaz bilgileri mutlaka beraberinde gönderilmeli ve hazır halde (yerinde kalibrasyon için) bulundurulmalıdır.

15. Kalibrasyon için gönderilen cihaz ve/veya standartların bazı fonksiyonlarını yerine getirmemesi veya arızalı olması durumunda, müşteri onayına bağlı olarak; ya çalışan fonksiyonların kalibrasyonu yapılır veya hiç bir işlem yapılmaksızın iade edilir.

 1. Kalibrasyon sonrası, cihaza ayar gerekiyor ve ayar mümkünse, müşteri onayı alınarak ayar yapılır. Ayar ücreti olarak, kalibrasyon ücretinin en fazla %50’si faturaya ilave edilir.
 2. Müşteri tarafından farklı bir talep yoksa, kalibrasyon sertifika ve etiketlerinde kalibrasyon periyodu belirtilmez. TS EN ISO/IEC 17025 Standardı uyarınca Kalibrasyon sonuçları müşteri tarafından değerlendirilir.
 3. Kalibrasyon sonrası düzenlenen fatura müşteriye elden veya kargo ile sunulur.
 4. Kalibrasyon hizmetlerine ait fatura, peşin ya da aksi belirtilmedikçe, 15 gün vadeli, aşağıda verilen SİMKAL banka hesaplarına EFT veya havale ödemesi yapılır.

Türkiye İş Bankası İstanbul Kartal Şube (1029)

TL Hesap No: 120 56 64                           IBAN: TR80 0006 4000 0011 0291 2056 64

Garanti Bankası İstanbul Kartal Şube (091)

TL Hesap No   : 629 94 95                       IBAN: TR35 0006 2000 0910 0006 2994 95

USD Hesap No: 909 81 71                       IBAN: TR44 0006 2000 0910 0009 0981 71

EUR Hesap No: 909 50 44                       IBAN: TR93 0006 2000 0910 0009 0950 44

20. Müşteri ile SİMKAL arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, karşılıklı görüşme yolu ile anlaşma yolu denenir. Anlaşmazlık giderilemezse tercihen Türk Akreditasyon Kurumu’nun hakemliğine müracaat edilerek anlaşma yolu denenir. Müşterinin memnun olmadığı durumlarda Mahkeme yolu açıktır. Bu durumda İstanbul KARTAL’ da bulunan Mahkemeler yetki merciidir.

21 Biyomedikal Cihazlar için Özel Şartlar

21-1. Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak Biyomedikal cihazlar gerekli dezenfeksiyon işleminden sonra kalibrasyona gönderilmeli veya hazır bulundurulmalıdır (yerinde kalibrasyon için). Dezenfeksiyonu uygun olmayan cihazlar kesinlikle kalibrasyona kabul edilmez.

21-2. AİDS’Lİ, HEPATİT’Lİ ve tıbbi çevrelerce korunma ve tedavi yöntemleri bilinmeyen hastalara bağlanmış olan her türlü Biyomedikal cihaz dezenfekte edilmiş olsa dahi kesinlikle kalibre edilmez. Bu durumu teknik elemanlarımızdan gizlemek suretiyle cihazı kalibre ettirmek suçtur. Bu ve buna benzer ihmallerden dolayı personelimize bulaşan hastalıklardan hastane (sağlık kurumunuz) yönetimi birinci dereceden sorumlu tutulacak ve itiraz hakkı olmaksızın maddi ve manevi tazminatı kabul etmiş sayılacaktır.

21-3. Kalibrasyonu yapılan cihazların plazma, kimyasal atık ve her türlü mikrobik maddeden temizlenmiş, arınmış ve dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde personelimize bulaşacak olan herhangi bir enfeksiyon ve/veya mikrobik hastalıktan dolayı hastane (sağlık kurumunuz) yönetimi birinci dereceden sorumlu tutulacak ve itiraz hakkı olmaksızın maddi ve manevi tazminatı kabul etmiş sayılacaktır.

21-4. Biyomedikal Cihazları kalibrasyonlarının aksamadan yapılabilmesi için cihazla birlikte kullanılan yardımcı donanım (bağlantı kabloları, serum, yazıcı kağıtları, turnikeler, komuta pedalları, kullanım kitapçıkları ve benzerleri) hazır bulundurulmalıdır.